Welkom bij Hartsema Pensioenconsultants

   

Onbezorgd genieten

     

Onafhankelijk en objectief advies over financiële producten en diensten, de beste oplossingen tegen een reële prijs. Dat is wat onze cliënten willen. Zij zoeken een adviseur die de keuzemogelijkheden helder in kaart brengt en hen helpt bij het vinden van de juiste oplossing.
Wij zijn die adviseur.

 

Wij adviseren onze cliënten over de volgende onderwerpen: financiële planning, vermogensadvies, hypotheekadvies, arbeidsongeschiktheid, pensioenadvies, employee benefits en gouden handdruk.

 

Onze cliënten:

   • Directeur grootaandeelhouders;
   • Bedrijven;
   • Accountants en belastingadviseurs;
   • Vermogende particulieren;
   • Topverdieners.

 

Directeur grootaandeelhouders

Hartsema Pensioenconsultants heeft veel ervaring opgebouwd in het adviseren aan en bemiddelen voor de directeur grootaandeelhouder (dga). De praktische vertaalslag maken van problemen waar elke dga mee worstelt, levert rust bij de dga. U krijgt van ons een gedegen financieel plan. Dit financieel plan wordt regelmatig geactualiseerd daar omstandigheden bij een dga snel kunnen veranderen.

Een dga heeft voor vermogensopbouw unieke mogelijkheden. Wij maken met behulp van ons rekenmodel inzichtelijk of het bijvoorbeeld interessant is om te beleggen in de B.V. of in privé. Wat fiscaal het meest interessant is, past vaak niet bij de risicobereidheid van de klant. De financieel planner bepaalt samen met de klant de beleggingshorizon en het risicoprofiel. Op basis van deze gegevens wordt een optimale portefeuilleverdeling vastgesteld. Wij bespreken deze asset-mix periodiek met u en passen deze eventueel aan gewijzigde omstandigheden aan.

 

Bedrijven

Directies van kleine en middelgrote ondernemingen met personeel hebben behoefte aan professioneel advies op het gebied van collectieve pensioenvoorzieningen en Employee Benefits. Hartsema Pensioenconsultants is de gesprekspartner voor deze bedrijven tot 500 man personeel. Ons specialisme bestaat uit het uitonderhandelen van de meest gunstige voorwaarden voor uw collectieve pensioencontract tegen een scherpe prijs. Om de 5 á 10 jaar wordt opnieuw met uw pensioenverzekeraar onderhandeld over de voorwaarden en kosten van uw collectieve pensioenregeling. Expertise op dit vlak is een absolute must.

 

Accountants en belastingadviseurs

In uw praktijk komen dagelijks vraagstukken met betrekking tot pensioen voor de dga ter sprake. Wij ondersteunen accountants en belastingadviseurs in het vinden van de meest passende oplossing voor haar cliënten. Ouderdomspensioen in eigen beheer mag niet meer. Er zijn voldoende alternatieven. Nabestaanden en wezenpensioen extern verzekerd als pensioen of in prive? en zo ja hoe kan dit zo scherp en flexibel mogelijk? Het meedenken met de accountant op basis van een langjarige expertise. Voor al deze zaken kunt u van ons advies en ondersteuning verwachten.

 

Vermogende particulieren

De vermogende particulier mist vaak de integrale aanpak die wij hanteren, waarbij het inkomen en vermogen in samenhang wordt bekeken. Is een betere aanpak mogelijk? Is het vermogensbeheer in juiste handen? Past het vermogensbeheer bij uw risicoprofiel? Dient er wel belegd te worden? Wordt er voldoende rekening gehouden met het inflatierisico? Allemaal vragen die een integrale aanpak vergen. Door onze jarenlange ervaring met vermogensbeheerders weten wij welke keuzes u beter wel en niet kunt maken.

 

Topverdieners

Een hoog inkomen is vaak gekoppeld aan een zeer druk bestaan. Meer dan eens ontbreekt het aan tijd om gedegen stil te staan bij uw persoonlijke financiën, terwijl dit juist bij een hoog inkomen een must is. De meerderheid van onze cliënten heeft een hoog inkomen. Een relatief groot aantal topverdieners die tot onze cliëntenkring behoren, is werkzaam in de financiële wereld. Met name deze groep begrijpt maar al te goed welke toegevoegde waarde onze advisering heeft. Niet alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst.

©2019 Hartsema Pensioenconsultants